Πανήγυρις του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στη Λυκούρεση

Ακολουθεί η πρόσκληση από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής: