Πανταζοπούλειο Κληροδότημα: Περίληψη Αίτησης τροποποίησης σκοπού

Ο Δήμος Γορτυνίας κοινοποίησε την Περίληψη Αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών για τροποποίηση σκοπού του Πανταζοπούλειου Κληροδοτήματος: