Παραδοσιακό γλέντι στη Βυτίνα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βυτίνας “Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος” διοργανώνει ένα Παραδοσιακό Γλέντι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 στο Προαύλιο Γυμνασίου-Λυκείου Βυτίνας.