Παραδοσιακό γλέντι στο Ατσίχωλο

Ο Σύλλογος Ατσιχωλιτών διοργανώνει πανηγύρι στις 13 Αυγούστου 2022.