Παραμένει Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Με απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας Ευστάθιου Κούλη που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ παραμένει Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, από Κοκκορά Ηραίας.

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση, ο κ.Παπακωνσταντίνου θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το Δήμαρχο, για:
• Τη συνεπικουρία στη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Γορτυνίας για την
τρέχουσα δημοτική περίοδο.
• Τη συνεπικουρία στον συντονισμό και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του
Δημοτικού έργου του Δήμου.
• Τη συνεπικουρία για την υποβοήθηση των πολιτικών οργάνων του Δήμου και της
λειτουργίας του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.

Ως Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην Υπηρεσιακή
Δικαιοδοσία του Δημάρχου, ενώ η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Δημάρχου.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ: 95ΤΠΩ90-Ρ8Ψ