ΠΕΣΠ: Παρέμβαση για την ενίσχυση, από το νέο ΕΣΠΑ, των κλάδων της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και των Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Την ενίσχυση, από το νέο ΕΣΠΑ, της Εστίασης και του Λιανικού Εμπορίου όπως επίσης και των Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων ζητά με επιστολή – παρέμβαση, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας,  στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νικόλαο Παπαθανάση, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Καταρχήν να σας συγχαρούμε για την έναρξη των νεών Δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας αλλά και στην ενίσχυση της Τουριστικής Επιχειρηματικότητας που τα τελευταία χρόνια τείνει να έχει ραγδαία αύξηση στη Χώρα μας.

Ωστόσο, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό που έχει δημιουργηθεί στους επιχειρηματικούς κλάδους της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου αλλά και του Τουρισμού στην Περιφέρεια μας.

Με την Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»διαπιστώθηκε ο αποκλεισμός των κωδικών αριθμών δραστηριοτήτων – ΚΑΔ, της Εστίασης και του Λιανικού Εμπορίου. Όπως και εσείς γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται στους συγκεκριμένους κλάδους λόγω της τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας και η μη συμμετοχή αυτών σε ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξή τους αλλά και τη δημιουργία τους, θα επιφέρει όχι μόνο επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων στην αγορά, αλλά θα δημιουργήσει και ένα αίσθημα αδικίας.

Επίσης, στην «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», προβλέπεται η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Δεν υπάρχει ωστόσο πρόβλεψη για επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και οι δομές τους χρήζουν εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επιπροσθέτως, στην εν λόγω Δράση δεν υπάρχει μέριμνα για τα Ξενοδοχεία που ανήκουν στην κατηγορία των 3*** και κάτω, που σύμφωνα με επίσημα στατικά στοιχεία οι κατηγορίες αυτές αποτελούν το 75% της τουριστικής μας δύναμης. Συνεπώς, αποτελεί αστοχία για μία ακόμη φορά να μην προβλέπεται η ένταξη τους σε ένα ακόμη αναπτυξιακό πρόγραμμα με στόχο την αναβάθμισή τους, αφού το ίδιο συνέβη με τη Δέσμη Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, καθώς και με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 – Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, που ναι μεν τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν αλλά και πάλι με “άπιαστες” χρονικές προϋποθέσεις.

Κύριε Υπουργέ,

Ύστερα από μια δεκαετή σφοδρή οικονομική κρίση, ύστερα από την πανδημία του κορονοϊού αλλά και της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε τώρα, τα νέα  χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε εύρος, χωρίς αποκλεισμούς, και να αποτελούν διεξόδους για τους εν δυνάμει επενδυτές.

Όπως αναγράφετε και εσείς στις προδημοσιεύσεις: Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας. Η ενίσχυση της αποτελεί προϋπόθεση των κυρίων οικονομικών επιδιώξεων για τη μεγέθυνση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και τη βελτίωση της απασχόλησης και για τον λόγο αυτόν αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών“.  Και πως “Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας στο εθνικό εισόδημα και την απασχόληση”.

Με κοινό στόχο λοιπόν την επιτυχία των προγραμμάτων, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη είτε να συμπεριληφθούν οι δύο αυτοί κλάδοι, μαζί με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού, στην οριστική πρόσκληση της Δράσης  «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», είτε να υπάρξει ξεχωριστή Δράση ενίσχυσης των κλάδων του λιανικού εμπορίου και της εστίασης, ώστε να καταστεί εφικτή η συμμετοχή όλων των δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.

Όσον αφορά, τον Τουρισμό απαιτείται να σχεδιαστεί μία νέα Δράση η οποία θα αφορά τα υφιστάμενα μικρά ξενοδοχεία (3*** και κάτω), αφού αυτά αποτελούν την ραχοκοκαλιά της περιφερειακής οικονομίας της Πελοποννήσου και χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση για να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

        ΓΙΑ TO ΠΕΣΠ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ

Η παραπάνω επιστολή κοινοποιήθηκε:

  • Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δημήτριo Σκάλκο
  • Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • ΚΕΕΕ
  • Επιμελητήρια Ελλάδας
  • ΜΜΕ