Πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Μεγαλόπολης

Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων στην πόλη της Μεγαλόπολης και αμέσως μετά θα γίνει καθαρισμός των κάδων σε όλα τα χωριά.
Το ειδικό όχημα – πλυντήριο κάδων καθημερινά λειτουργεί για το πλύσιμο των κάδων με στόχο τον καθαρισμό και την απολύμανση για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να τηρούν τους βασικούς κανόνες καθαριότητας και τα απορρίμματα να εναποτίθενται πολύ καλά δεμένα εντός των κάδων, ώστε να μην διασκορπίζονται και αποτελούν εστία μόλυνσης.

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου Μεγαλόπολης για τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει για να διατηρείται ο Δήμος καθαρός.
Απαιτείται η συνεργασία όλων για να επιτύχουμε έναν Δήμο καθαρό και να διασφαλίσουμε την υγιεινή των κοινόχρηστων χώρων.

Ο Αντιδήμαρχος
Βασίλειος Κουρουνιώτης