Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι

Σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο, που αφορά τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους, που θα διαρκέσει για πέντε έτη, θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028,

Παράλληλα αλλάζει ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου και του περιφερειακού συμβουλίου. Συνολικά, το 2019 είχαν εκλεγεί 9.470 δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ για την επόμενη θητεία θα εκλεγούν 8.481.