Προχωρούν οι διαδικασίες για το έργο συντήρησης του δρόμου Ελληνικό – μονή Προδρόμου – Στεμνίτσα

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου συμφωνητικό με τον ανάδοχο του με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ έργου συντήρησης και βελτίωσης, κατά τμήματα, του δρόμου Ελληνικό – μονή Προδρόμου – Στεμνίτσα.

Εξ άλλου, υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μακρύσι της Μεγαλόπολης.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων καθώς και του περιβάλλοντος χώρου της πιο πάνω μονής.

Δ.Τ. Περιφέρειας