Πρόγραμμα εκδηλώσεων Συλλόγου Απανταχού Λυσσαρεωτών για τον Αύγουστο