Πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Τρίπολης στη Γορτυνία για τον Ιούλιο

Για τον μήνα Ιούλιο η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας θα βρίσκεται στα
Τρόπαια με ωράριο 10:00 – 13:00 τις εξής μέρες:
4, 11, 18, 25 και 27/7
Στο Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα:
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
– Στέγασης ( ενοικίου)
– Αναπηρικά/ προνοιακά
– Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
– Γέννησης.
Επίσης πραγματοποιούνται συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κατόπιν
ραντεβού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας/ραντεβού: 2797360247/248, 2713- 610412, 2713- 610409