Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προγραμματική με την “Μοριάς” Α.Ε. για οδικά έργα στην Π.Ε. Αρκαδίας

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την Τρίτη 5 Ιουλίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 350.798,98 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ, αποτελεί η ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Αρκαδίας, προκειμένου αυτά να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας