Πρόσκληση του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση ΠΕΛ20 του ΠΕΠ Πελοποννήσου, η οποία αφορά στην προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και στην πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Η εν λόγω δράση, προϋπολογισμού 9.730.309 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και αφορά στην:

  • παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
  • παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών,
  • παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ)) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους (αιτούντες) των βρεφών/παιδιών/ατόμων με αναπηρία στη βάση κριτηρίων και διαδικασιών που προβλέπονται / περιγράφονται στην σχετική ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) της δράσης με α.π. 47217/19.05.2023 (Β΄3418).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για την χρονική περίοδο 2023 – 2024, σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, ανέρχεται σε 9.730.309 ευρώ, εκ των οποίων 5.695.015 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, ενώ 4.035.294 ευρώ για αξίες τοποθέτησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιούχος της δράσης είναι η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.) και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 20 του ερχόμενου Ιουλίου.

 

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eydpelop2127.gr, ενώ μπορείτε να την δείτε και εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΝΞΦ7Λ1-ΜΣΒ

Δ.Τ. Περιφέρειας