Πρόσληψη 5 ατόμων από την ΔΕΗ στον ΥΗΣ Λάδωνα

Η ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Λάδωνα, που εδρεύει στο Νομό Αρκαδίας.

Υποβολή αιτήσεων από Σάββατο 16/09/2023 έως και Δευτέρα 25/09/2023

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ