Πρόσληψη επτά ατόμων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η Ανακοίνωση