Προσωρινή σφράγιση σε 6 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αρκαδία

Προσωρινή σφράγιση σε 6 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αρκαδία επιβλήθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω ελλείψεων που διαπιστώθηκαν σε αυτά κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, έχουν προθεσμία ενός μηνός για να αποκαταστήσουν τις παρατηρηθείσες ελλείψεις -σε διαφορετική περίπτωση θα επέλθει οριστική σφράγισή τους.

Όπως έγινε γνωστό, εξ άλλου, το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν -με βάση τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους των υπηρεσιών της Περιφέρειας- ανάλογες αποφάσεις προσωρινής σφράγισης για ακόμα 9 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αρκαδία, ενώ παρόμοιες αποφάσεις εκκρεμούν και για άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις στις υπόλοιπες 4 Περιφερειακές Ενότητες.

Δ.Τ. Περιφέρειας