Προσπάθεια αναγνώρισης της μοναδικής ποικιλίας “Χωραϊτική” ως ΠΟΠ ελαιόλαδο

Δελτίο Τύπου
Ο Δήμος Γορτυνίας στηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς της Γορτυνίας οι οποίοι καλλιεργούν την τοπική ποικιλία ελιάς ” Χωραιτικη ” και το εξαιρετικό ελαιόλαδο που παράγεται στην περιοχή της Γορτυνίας από την συγκεκριμένη ποικιλία και έχει αναγνωριστεί με επιστημονικό τρόπο ότι έχει φαρμακευτικές ιδιότητες .
Διαπιστώνοντας το συγκεκριμένο έλλειμμα και αναγνωρίζοντας ότι η παραγωγή ποιοτικά διαφοροποιημένων αγροτικών προϊόντων όπως το συγκεκριμένο ελαιόλαδο, προωθεί τις διαδικασίες καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ).
Τα παραπάνω ήδη με απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας Στάθη Κούλη έχουν ανατεθεί σε εξειδικευμένο γραφείο για την σύνταξη και κατάθεση του σχετικού φακέλου, ως μια ολοκληρωμένη πρόταση έργου για την ένταξη της συγκεκριμένης ποικιλίας της περιοχής μας στο στο Μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των παραγωγών της Γορτυνίας.
Ο Δήμος Γορτυνίας προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα Τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την αντιστάθμιση, όσο αυτό είναι εφικτό, των αρνητικών συνεπειών της περσινής καταστροφικής πυρκαγιάς στην Γορτυνία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων ελαιοδέντρων, αλλά και της οικονομικής κρίσης γενικότερα, που μαστίζει τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας σημαντικής οικονομικής ευκαιρίας στην αγροτική επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη.