Πρόταση για νέα έξοδο προς Γορτυνία επί της εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαμάτας

Διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα επιστολή κατοίκου της Αρκαδίας, που αφορά σε πρόταση για την διάνοιξη νέας εξόδου προς Γορτυνία, επί της εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαμάτας, για αποφυγή πληρωμής διοδίων.

Στο σχετικό έγγραφό της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητεί από την Περιφέρεια να εξετάσει το θέμα και να ενημερώσει σχετικά τον λόγω πολίτη.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας