Πρωτοβουλία της ΜΑΙΝΑΛΟ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για το θέμα των ανεμογεννητριών

Μετά την έκδοση από την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), στις 7/11/2022, βεβαιώσεων παραγωγής για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Νότιο και στο Βόρειο Μαίναλο  (ως συνημμένες αποφάσεις), επιβάλλεται η κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής μέσω εξειδικευμένου δικηγόρου  έως τις 6 Δεκεμβρίου 2022.

Κατόπιν έρευνας μεταξύ εξειδικευμένων νομικών γραφείων, το κόστος μελέτης, σύνταξης και κατάθεσης της προσφυγής  είναι 1.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Σ΄ αυτήν μπορούν να συμμετέχουν έως 50 νομικά πρόσωπα (Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, Σύλλογοι και Σωματεία, που στο καταστατικό τους εμπεριέχεται η προστασία του περιβάλλοντος) καθώς και φυσικά πρόσωπα ( επαγγελματίες και ιδιώτες που έχουν κτήματα στο Μαίναλο), κάτοικοι των χωριών γύρω από το Μαίναλον κλπ.

Το κόστος για κάθε συμμετέχοντα είναι 36 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο 45 ευρώ. 

Δεδομένου του κατεπείγοντος της περίπτωσης, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα και έως τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 για την συμμετοχή σας στην προσφυγή αυτή.
 
Email επικοινωνίας [email protected]
Τηλ επικοινωνίας:
Βασίλης Παλιάκης: 6944365017
Γιάννης Λαγός : 6944363532