Σήμερα η ενημερωτική εκδήλωση: «Ημέρες Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» στο πλαίσιο της Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της επίσημης έναρξης της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς της Περιφέρειας να συμμετάσχουν στις ημερίδες «Ημέρες Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης είναι μία «εκ των κάτω» διαδικασία εντοπισμού και εξειδίκευσης των στρατηγικών περιοχών στις οποίες επικεντρώνονται οι επενδύσεις στην καινοτομία και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή των επιχειρήσεων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών (φορείς τετραπλής έλικας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στόχος των ημερίδων είναι :

  • Η επίσημη έναρξη της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την περίοδο 2021-2027 και η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη διαδικασία και τα προγραμματιζόμενα Θεματικά Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης,
  • Η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • Η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027,
  • Η Δικτύωση μεταξύ των Φορέων της τετραπλής έλικας και η έναρξη της δημιουργίας ενός Δικτύου Καινοτομίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι φορείς της τετραπλής έλικας είναι οι :

  • Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
  • Φορείς παροχής γνώσης (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα),
  • Αρμόδιοι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα,
  • Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ημερήσια Διάταξη

  18:30 – 18:40 Έναρξη – Καλωσόρισμα Επιμελητηρίου Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Γιάννης Τρουπής

  18:40 – 19:00 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας

  19:00 – 19: 15 Χαιρετισμός ΠΣΕΚ Πρόεδρος ΠΣΕΚ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γιώργος Λέπουρας

  19:15 – 19:30 Παρουσίαση του «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και την σχετικών προτεραιοτήτων με την Περιφερειακή Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προϊστάμενος ΕΥΔ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

Αντώνης Κ. Ψαράκης

  19:30 – 19:45 Εισήγηση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας Εκπρόσωπος ΓΓΕΚ

Αντώνης Γυπάκης

  19:45 – 20:00 Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ενημέρωση και παρουσίαση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Περιφέρεια – Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Σύμβουλος Ε.ΥΔ. για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη

Κωνσταντίνος Κριμήτσος

  20:00 – 21:00 Ανοιχτή συζήτηση – Υποβολή ερωτήσεων Ανοιχτή συζήτηση με συμμετέχοντες
  21:00 – 21:10 Κλείσιμο ημερίδας –   επόμενες ενέργειες Προϊστάμενος ΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος».

Αλεξάνδρου Σούτσου 35 Τρίπολη, Ελλάδα, Τ.Κ. 22132

(+30) 2713 601 300

https://eydpelop2127.gr/

[email protected]