Στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας η προγραμματική σύμβαση για τα σκουπίδια της Γορτυνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεδριάζει κατεπειγόντως αύριο Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με θέμα  τη Διαχείριση Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας και συγκεκριμένα για την Έγκριση
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου
Γορτυνίας και ορισμός των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αυτό έρχεται ως συνέχεια της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα η μεταφορά των Αποβλήτων του Δήμου Γορτυνίας, μέγιστης ποσότητας τριών χιλιάδων πεντακοσίων τόνων (3.500t), να γίνεται προσωρινά στη θέση «Παλαιοχούνη» του Δήμου Τρίπολης.