Στο ΕΒΕΑ η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας Δημητσανιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Δημητσανιτών “ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε'” προσκαλεί τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την 12η Μαΐου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ σύμφωνα με το άρθρο 18ο του Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο Εμπορικο και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ( ΕΒΕΑ) Ακαδημίας 7, στον 6ο όροφο στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ». – Στάση Μετρό: Σύνταγμα
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη της Αδελφότητας και όσα εγγραφούν μέχρι την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι όσοι γεννήθηκαν στη Δημητσάνα ή κατάγονται από την Δημητσάνα, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, όπως και όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στη Δημητσάνα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου από την εκλογή του έως σήμερα.
2) Οικονομική και Περιουσιακή κατάσταση της Αδελφότητας και λήψη αποφάσεων.
3) Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.
4) Έγκριση τροποποίησης καταστατικού.
19 Απριλίου 2024
Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Φίλιππος Σωτηρόπουλος
H Γενική Γραμματέας
Βασιλική Παπαδοπούλου – Δαλίτσικα