Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Την Τρίτη 4 Απριλίου 2022 στις 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας μέσω τηλεδιάσκεψης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό 1) και Πρακτικού αποσφράγισης  οικονομικών προσφορών (Πρακτικό 2) του Διαγωνισμού “Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου για τη δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη – Ζάτουνας”.
2. Έγκριση Τεχνικής Mελέτης και καθορισμός όρων δημοπρασίας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της παρεχομένης οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Γορτυνίας» εκτιμώμενης αξίας 1.522.918,40 € (με Φ.Π.Α.).
3. Έγκριση Τεχνικής Mελέτης και καθορισμός όρων ανοικτής δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας 2023 – 2024» εκτιμώμενης αξίας 223.499,74 €.
4. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δημάρχου Γορτυνίας στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Τρίπολης.
5. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 29-05-2023 στην εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως που άσκησε η Α.Τ.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
6. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με κλείσιμο δρόμου στην Τ.Κ. Βυτίνας, κατόπιν αίτησης της κ. Χριστοπούλου Παναγιώτας.
7. Ορισμός δικηγόρου για να συντάξει και να καταθέσει, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για λογαριασμό του Δήμου Γορτυνίας, δύο αιτήσεις ακύρωσης, για να προσβάλει τις σιωπηρές απορρίψεις εκ μέρους της ΡΑΕ λόγω παρόδου απράκτου τριμήνου των δύο (2) αιτήσεων αναθεώρησης που είχε υποβάλει κατά των 0618/2022 και 0620/2022 βεβαιώσεων παραγωγού ειδικού έργου που εξέδωσε ο Πρόεδρος της ΡΑΕ για δύο (2) αιολικά πάρκα της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α.Ε.» που χωροθετούνται εντός της διοικητικής περιφέρειάς του.
8. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης 100,00€ για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σε συνέχεια της 261/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της αιτήσεως της Ιωάννας Τρύφωνος Ασημακόπουλου, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών».
9. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου κ. Αθανασίου Καρνέζη.
10. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών της δικηγόρου κ. Κωνσταντίνας Καπογιάννη.
11. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου κ. Απόστολου Σίνη.
12. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου κ. Ευάγγελου Πάγκα.
13. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών της δικηγόρου κ. Αικατερίνης Κανελλοπούλου.
14. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου κ. Αντρέα Παπαρρηγόπουλου.
15. Έγκριση πίνακα αμοιβών και δαπανών του δικηγόρου κ. Αντωνίου Λαμπρόπουλου.
16. Καθορισμός τέλους κοινόχρηστου χώρου κατά την περίοδο του COVID-19.
17. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
18. Αποδεσμεύσεις Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
19. Πρώτη (1η) αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2023