Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 11:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ