Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας, σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου και ώρα 12:00.

Ημερήσια Διάταξη