Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει σήμερα στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ».
2. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Παλαμαρίου και οικ. Ψαρίου του Δήμου Γορτυνίας»
ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΖΑΤΟΥΝΑ)
1. Απονομή οικονομικού βοηθήματος για το έτος 2023, σε μόνιμους κατοίκους της Ζάτουνας.