Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Συνεδριάζει σήμερα στη Δημητσάνα και ώρα 18:00  το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης