Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 4.00 μ.μ  θα πραγματοποιηθεί η 20η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Τρίπολης».

Τα θέματα για την Αρκαδία:

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 75MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού” στη θέση ‘Καταραχιά’ της ΔΕ Μεγαλόπολης του Δ. Μεγαλόπολης ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενη ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.» (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός
2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20MW και των συνοδών έργων οδοποιίας & ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού», της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.» στη θέση «Τριπόταμος» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη),
κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
3. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την παραλαβή και κατάθεση επιταγών στα πλαίσια εκτέλεσης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. (εξ αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός.