Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28η Αυγούστου το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28η Αυγούστου 2023 και ώρα 4.00 μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εκπρόσωποι των παρατάξεων
α. Διαδικασία ελέγχου :
• Ερωτήσεις – επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
β. Θέματα ημερήσιας διάταξης :
2. Επικύρωση των πρακτικών της 11ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
3. Επικύρωση των πρακτικών της 12ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Α. Διοικητικά – Οικονομικά θέματα
4. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
5. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Λακωνίας έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
6. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Λακωνίας έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
7. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Κορινθίας έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
8. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Κορινθίας έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
9. Έγκριση επέκτασης των ισχυουσών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθ. 204711/12-11-20 (ΦΕΚ 5267-Β-30.11.20) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι, νοτίως έως την περιοχή συνάντησης των Παλαιολόγου και Όθωνος Αμαλίας και βορείως έως την περιοχή συνάντησης των Παλαιολόγου και Θερμοπυλών στη Σπάρτη Λακωνίας (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
10. Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
11. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από
21.00 της 31-8-23 έως την 02.00 της 1-9-23 για τη διεξαγωγής της “Λευκής Νύχτας” στην Κόρινθο (τροποποίηση της αριθ. 353/2023 προηγούμενης
απόφασης).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος
12. Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στη Δημοτική Οδό προς Φαλαισία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στα πλαίσια του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
Β. Περιβαλλοντικά θέματα
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», τριών αστέρων (3*), της εταιρείας ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑΣ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε., δυναμικότητας 325 κλινών, στη θέση «Τζέμι» Κρανιδίου Δ. Ερμιονίδας, ΠΕ Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 1910188125)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γανώσης, Αντιπεριφερειάρχης
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και των συνοδών έργων οδοποιίας» της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με την από κοινού χρήση με την εταιρία NOVA, με κωδική ονομασία θέσης «ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 1004060» στην Τ.Κ. Ελαφονήσου, του Δήμου Ελαφονήσου, της ΠΕ Λακωνίας, (ΠΕΤ: 2303923029)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο της εταιρίας: «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», δυναμικότητας επεξεργασίας 900 τόνων διφασικού ελαιοπυρήνα την ημέρα, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας. (ΠΕΤ: 2211859026)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Γ. Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ
16. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 136057/13.05.2021 (ΑΔΑΜ : 21008620184) σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ» για το έργο : «Minimizing Energy Consumption for
GreenBuilding Respecting Present Uses and Public Needs – GreenBuilding /
Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για πράσινα κτήρια με σεβασμό
στις σημερινές χρήσεις και δημόσιες ανάγκες – GreenBuilding, του Ευρωπαϊκού
Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020», όσον αφορά
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γκιολής, Αντιπεριφερειάρχης
17. Έγκριση α/ ενεργοποίησης χρονικής παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος έως και 30%, μέχρι την ολοκλήρωση του σε εξέλιξη διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και β/ παράτασης της αριθ. 229224/6-7-2022 (ΑΔΑ:6ΟΥ47Λ1-ΘΨ3) απόφασης του Περιφερειάρχη, για την Π.Ε. Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
18. Έγκριση τρίμηνης παράτασης, έως τις 30-11-2023, των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λακωνίας, οι οποίες λήγουν στις 31-8- 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.” για την πράξη: “Μελέτες Αποκατάστασης Γεφυριών Π.Ε. Αρκαδίας”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
20. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την πράξη: “Μελέτη Κατασκευής Παράκαμψης Δημητσάνας”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
21. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τo άρθρo 44 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Μοριάς Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την υλοποίηση της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
22. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στην προετοιμασία, ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της Π.Ε. Λακωνίας» προϋπολογισμού
280.500,00€. – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή  επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
23. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
24. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2023)» έως 30- 09-2023
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
25. Έγκριση δεύτερης παράτασης χρονοδιαγράμματος της από 14-07- 2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV010934610 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
26. Έγκριση 1ης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Δυτικής Μάνης για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕΣΩ ΒΙ.ΠΕ.»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
29. Έγκριση Ε’ Πρακτικού επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και παρακολούθησης της διακήρυξης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 στο Νομό Κορινθίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης
30. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υποσταθμού μέσης τάσης και παρελκόμενων αυτού στο λιμένα Ναυπλίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης
31. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βέλου-Βόχας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»,
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
Δ. Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
32. Έγκριση 1ης Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ) ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ Ι.Μ. ΛΑΥΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
33. Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου (Ι.Λ.Μ.Κ.)» για την Πράξη: «ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
34. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.» για την πράξη: «Συνεργασία για την προώθηση του αναρριχητικού τουρισμού και του πολιτισμού της Τσακωνιάς στη Νότια Κυνουρία 2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
35. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναστήλωση – Επισκευή στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Βράχων Νεμέας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος
36. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τoυ Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δημιόβης”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
37. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου, για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Καπέλιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
38. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Καπέλιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος