Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Μαΐου και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας 2023 – 2024».
2. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Γορτυνία – Χώροι και Πρόσωπα της Επανάστασης του 1821 μέσα από τεχνολογίες ψηφιακών μέσων προβολής».
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης χορτονομής δημοτικών λιβαδιών.
4. Πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.
5. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 27-06-2023 στην εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως που άσκησε ο Ευάγγελος Πετρόπουλος.
6. Τρίτη (3η) αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2023.