Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση – ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Σύρνα – Βιδώνι».
2. Έγκριση πρακτικού Νο3 (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του ανοικτού
διαγωνισμού: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ».
3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στις 29-09-2023, ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη συζήτηση προσφυγής ανάκλησης κατά της 60/2023 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Π.Ε. Αρκαδίας.
4. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-09-2023 σε συζήτηση αίτησης Προσωρινής Διαταγής (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) της Κρατημένου Μαρίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)
1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.340€ για την υπηρεσία: «Καθαρισμός, αποψίλωση και ευπρεπισμός χωριού στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.710€ για την υπηρεσία: «Αποκομιδή απορριμμάτων από οικίες ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων σε σημείο συγκέντρωσης στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».