Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού Διερεύνησης Τιμών για την προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων του Δήμου Γορτυνίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης αρ. πρωτ. 163/24.01.2023 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», ΨΗΜΕΤ 2021-2027 με Κωδικό 01_ΨΗΜΕΤ/ΑΑ ΟΠΣ 241 του φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».
  2. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ) του Δήμου Γορτυνίας», στα πλαίσια της 163/24.01.2023 πρόσκλησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την υπηρεσία: «Μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρο επεξεργασίας», εκτιμώμενης αξίας 162.767,36€.
  4. Έκτη (6η) αναμόρφωση προϋπολογισμού υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2023.
  5. Αίτηση Δημητρίου Θεολόγου του Ηλία, υπαλλήλου του Δήμου Γορτυνίας για απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ A404/2023.
  6. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δημάρχου Γορτυνίας στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Τρίπολης στις 30-10-2023.
  7. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Τρίπολης, κατόπιν της με αριθ. Α23/350 παραγγελίας της κας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης.
  8. Ορισμός δικηγόρου για τη διενέργεια των απαιτούμενων νομικών ενεργειών σχετικά μετη μη καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων για δημοτικό ακίνητο στην Τ.Κ. Καλλιανίου.

ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΖΑΤΟΥΝΑ)
1. Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για το έτος 2023, σε μόνιμους κατοίκους της Ζάτουνας.