Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου

Συνεδριάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Καλείσθε τη Δευτέρα  05 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτήριο του Διοικητηρίου Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, για συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ