Συνεδριάζει την Παρασκευή η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 31-05-2024 και ώρα 10:30 π.μ. η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτήριο του Διοικητηρίου Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.         ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ           Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 152510 α)Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών

τευχών για τη σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου: Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2024», Π/Υ : 120.000,00 €

2.         ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ       Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 122695 Έγκριση αγοράς υλικών για παραχώρηση-διάθεσή τους στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΜΩΡΑΪΤΕΣ– ΣΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 1822» ως συλλόγου και φορέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υπηρετεί πολιτισμικούς σκοπούς της παράδοσης.
3.         ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ           ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 153474 Έγκριση γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας περί δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού κατόπιν αιτήσεως για αποζημίωση – αποκατάσταση υλικών ζημιών ΙΧ αυτοκινήτου λόγω πτώσης σε λακκούβα.
4.         ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ           Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 155184 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας» υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ¨ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΛΙΑΚΙ¨», Πρ/σμού: 600.000,00 €
5.         ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

155884 Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, ωφελούμενων του προγράμματος επιχορήγησης ΔΥΠΑ (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 άνω, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
6.         ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ       Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 152524 Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, «Αίθουσα Λακώνων ποιητών Γιάννης Ρίτσος και Νικηφόρος Βρεττάκος».
7.         ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ       Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 152517 Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, «Αίθουσα Λακώνων ποιητών Γιάννης Ρίτσος και Νικηφόρος Βρεττάκος».
8.         ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ       Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 157775 Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικών προγραμμάτων (Ιδίων Πόρων,Κ.Α.Π., Ο.Σ.Κ. & Τ.Ε.Ο.) Π.Ε. Λακωνίας έτους 2024.
9.         ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

151541 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 120/16-02-2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 204614) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 € ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ THN ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 674/2024 ΑΠΟΦΑΣH ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
10.     ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 148550 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης: «Υποστηρικτικές ενέργειες λειτουργίας ζωαγοράς Κοπανακίου (2024)».
11.     ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   Αποδοχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. Α186/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, Γ΄ Τμήμα και  την έγκριση αμοιβής.
12.     ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

  Έγκριση 2ου πρακτικού – Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου – της επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασιας μεσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 284471))  με τιτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», Προυπολογισμού 496.000€, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης
13.     ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ          Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

158684 Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2024)», Προϋπολογισμού 320.000€ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% (Α/Α διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 346547), σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης.
14.     ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ            ΔΑΟΚ      149770 Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ»
15.     Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 158503 Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρακτικού περί αιτιολόγησης της ωςασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΚΟΠΗ» πρ/σμού 150.000,00 € , χρηματοδότησης: ΚΑΠ / Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ αρ. έργου: 204550
16.     ΕΔΡΑ                           ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 155246 Έγκριση γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. Α119/2024 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
17.     ΕΔΡΑ                            Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 156624 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» και της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΑΣ A.E. Α.Ο.Τ.Α.», που αφορά στην “Οργάνωση και Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Χώρο του Αεροδρομίου Καλαμάτας”.
18.     ΕΔΡΑ                           ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 157216 Έγκριση γνωμοδότησης περί δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού αναφορικά με την αποκατάσταση  των υλικών ζημιών που υπέστη το με αρ. κυκλ. ΤΡΗ 8959 ασθενοφόρο όχημα,  ιδιοκτησίας της εταιρείας «TOTAL AID Στραβούλης Π. και ΣΙΑ ΕΕ».