Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 στις 12:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας μέσω τηλεδιάσκεψης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας εκµίσθωσης δηµοτικών λιβαδιών.
2. Έγκριση Τεχνικής Mελέτης και καθορισµός όρων δηµοπράτησης ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «Ολοκλήρωση – Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού Σύρνα – Βιδώνι» εκτιµώµενης αξίας 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%) από πιστώσεις ΕΑΠ – ΔΕΗ.
3. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Ζάτουνας – Παναγιάς – Ράδου – Ριζοσπηλιάς.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης: «Πληρωµή δαπανών για ΚΤΕΟ οχηµάτων» και ορισµός υπολόγου για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής.
5. Αποδεσµεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
6. Δεύτερη (2η) αναµόρφωση προϋπολογισµού Δήµου Γορτυνίας οικ. έτους 2023.
7. Ορισµός δικηγόρου για νοµική υποστήριξη του Δηµάρχου και των Δηµοτικών Συµβούλων
Απόστολου Αποστολόπουλου και Βασίλειου Παπαγιάννη ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Τρίπολης στις 22/06/2023.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)
1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.200,00 € για την: «Συντήρηση κοινοτικών πλυντηρίων (Προµήθεια και τοποθέτηση τριών (3) µεταλλικών θυρών και υαλοστασίων 20µ2, αντικατάσταση δύο (2) µεταλλικών δεξαµενών 3,4µ3, αντικατάσταση µεταλλικής δίφυλλης, µονόφυλλης πόρτας και σχαρών, συντήρηση (5) µεταλλικών παραθύρων) στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.750,00 € για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) μεταλλικών υαλοστασίων – θυρών συνολικής επιφάνειας 67μ2 και συντήρηση όλων των υφιστάμενων θυρών – παραθύρων στο υπόστεγο του σχολικού συγκροτήματος στην Τ. Κ. Θεοκτίστου».
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.800,00 € για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής αποθήκης 30μ2, από πάνελ αλουμινίου για το υπόστεγο του σχολικού συγκροτήματος στην Τ. Κ. Θεοκτίστου».
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την υπηρεσία: «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων
΄΄Τσαρνολύκου΄΄ -΄΄Παναγία΄΄ και ΄΄Τράφου΄΄ στην Τ. Κ. Θεοκτίστου».
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την υπηρεσία: «Καθαρισμός, χορτόκοψη και αποψίλωση πηγών –βρυσών και αντλιοστασίου στην Τ. Κ. Θεοκτίστου».
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την: «Προμήθεια λαμπτήρων για αντικατάσταση
εξωραϊστικού φωτισμού πλατειών στην Τ. Κ. Θεοκτίστου».
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.790,00 € για την: «Αντιστήριξη πρανών δρόμου προς νεκροταφείο και διάνοιξη δημοτικών δρόμων στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.798,00 € για: «Τσιμεντοστρώσεις και επισκευή αγροτικών οδών εντός της Τ.Κ. Θεοκτίστου».
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.500,00 € για: «Επέκταση κοινοτικού φωτισμού στις εισόδους της Τ.Κ. Θεοκτίστου».
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για: «Επισκευή μαντρότοιχων περιβόλου εκκλησίας Αγίου Γεωργίουστην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για: «Κατασκευήμαντρότοιχων στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».