Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Γορτυνίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Δεύτερης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ2) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Σταθμός Μεταβατικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Πρώτης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αντιστήριξη –
αποκατάσταση δημοτικών οδών στις Δ.Ε.Δημητσάνας – Τρικολώνων – Ηραίας».
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αντιστήριξη –
αποκατάσταση δημοτικών οδών στην Δ.Ε.Κλείτορος».
4. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γορτυνίας».
5. Αίτημα της εταιρείας «Green Pixel Productions S.A.» για την παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος στην Τοπική Κοινότητα Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας.
6. Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Κακουραιών «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», για έγκριση εργασιών και προμήθεια οικοδομικών υλικών.
7. Αίτημα του κ. Νικολάου Πανόπουλου, Προέδρου του Συλλόγου Αετορραχιτών για έγκριση
εργασιών.
8. Αίτημα του Παναρκαδικού Αθλητικού Ομίλου Κωφών «ΜΟΡΙΑΣ», για οικονομική ενίσχυση.
9. Αίτημα του κ. Παναγιώτη Βασιλικού, Προέδρου του Συλλόγου Βαλτεσινιωτών «Η Κοίμησις
Θεοτόκου», για παραχώρηση δημοτικού χώρου και οικονομική ενίσχυση.
10. Αίτημα της κ. Μαρίας Πάτση, δημότη Τοπικής Κοινότητας Τροπαίων, για παραχώρηση δημοτικού χώρου.
11. Γνωμοδότηση σχετικά με την χρήση της υπερχείλισης της Πηγής Κορφολυξίας στη Τ.Κ.
Μαγουλιάνων από την Otus ξενοδοχειακή.
12. Αίτημα κ. Παναγιώτη Ντάβου, δημότη Τοπικής Κοινότητας Ράφτη, για επέκταση δικτύου
υδροδότησης.
13. Αίτημα κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου, δημότη Τοπικής Κοινότητας Βιδιακίου, για επέκταση δικτύου υδροδότησης.
14. Αίτημα κ. Παναγιώτη Κομνηνού, δημότη Τοπικής Κοινότητας Χρυσοχωρίου, για επέκταση δικτύου υδροδότησης.
15. Έγκριση της με αρ. 002/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Γορτυνίας»
16. Υλοτομήσεις δένδρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
17. Έγκριση τρίτης (3 ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2023.
18. Έγκριση ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας έτους 2022.
19. Έγκριση απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας έτους 2022.
20. Έγκριση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας.
21. Έγκριση τέταρτης (4ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας.
22. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.