Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας την Παρασκευή

dimos gortynias

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αποδοχή ποσού 28.060,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.
2. Αποδοχή ποσού επιχορήγησης 120.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».
3. Ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.4 και τίτλο «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην Τ.Κ. Ελληνικού του Δήμου Γορτυνίας»
4. Ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.5 και τίτλο «Κατασκευή οδοποιίας οικισμού Βοδινό Δήμου Γορτυνίας»
5. Ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.6 και τίτλο «Κατασκευή τσιμεντοδρόμου στην Τ.Κ. Ελληνικού του Δήμου Γορτυνίας»
6. Ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.7 και τίτλο
«Ανακατασκευή μαντρότοιχου στην Τ.Κ. Ελληνικού και ανακατασκευή ιστορικού πηγαδιού στον οικισμό Βοδινό της Τ.Κ. Παλαμαρίου Δήμου Γορτυνίας»
7. Ένταξη νέου έργου στο 5ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης με κωδικό Γ.8 και τίτλο
«Ολοκλήρωση – ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Σύρνα – Βιδώνι »
8. Έγκριση καταστατικού στα πλαίσια της σύστασης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την Επωνυμία: «Δίκτυο Δήμων Αλφειού Ποταμού – το Ποτάμι που μας Ενώνει».
9. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.».
10. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης 60.000,00 από τη Κοινωφελή Περιουσία «Συμβολαιογράφος Λεωνίδας Δ. Κολοκοτρώνης» για την εκτέλεση εργασιών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Ζάτουνας.
11. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Ελάτης.
12. Αίτημα της Αθλητικής Ένωσης Δημητσάνας.
13. Αίτημα του Συλλόγου Πετταίων για χορήγηση οικοδομικών υλικών και έγκριση εργασιών.
14. Αίτημα του Συλλόγου Απόσκιας-Σούδελης «Η Αγία Τριάς» για χορήγηση οικοδομικών υλικών και έγκριση εργασιών.
15. Αίτημα του Πανταζοπούλειου Κληροδοτήματος, για έγκριση εργασιών.
16. Αίτημα της κ. Κωνσταντίνας Πανοριάς, για έγκριση εργασιών.
17. Αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Πολωλού, για έγκριση εργασιών.
18. Υλοτομήσεις δέντρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
19. Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2022.
20. Έγκριση όγδοης (8ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικ. έτους 2022.