Συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΕΜΠ για αντιμετώπιση της ρύπανσης των πυρηνελαιουργείων

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας).

Αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η έρευνα εκ μέρους του ΕΜΠ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από τον κύκλο εργασιών των πυρηνελαιουργείων.

Δ.Τ. Περιφέρειας