ΤΑΠ ΤοΚ: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων δημιουργίας / βελτίωσης αθλητικών υποδομών σε Γορτυνία, Μεγαλόπολη και Τρίπολη

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα από την ΤΑΠ ΤοΚ “Αρκαδία 2020”, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ένταξη έργων δημιουργίας / βελτίωσης υποδομών άθλησης και αναψυχής στον άξονα προτεραιότητας 2Β “Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού”, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Μέσω της προϋπολογισμού 535.000 ευρώ συγκεκριμένης δράσης, η οποία απευθύνεται προς τους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης, χρηματοδοτείται η δηµιουργία ή η αναβάθµιση/βελτίωση υποδομών άθλησης και αναψυχής όπως, γήπεδα, υποδομές µηχανοκίνητου αθλητισμού, διαµόρφωση επέκταση πιστοποιηµένων και αναγνωρισμένων μονοπατιών στους ορεινούς όγκους, χώρους περιπάτου πλησίον αστικών κέντρων η περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας κ.α.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι οι παρεμβάσεις της δράσης θα πρέπει να ενισχύουν την προσέλκυση επισκεπτών και να δημιουργούν προϋποθέσεις για την οργάνωση αθλητικών ή πολιτισμικών εκδηλώσεων τοπικής ή/και υπερτοπικής εμβέλειας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις µέσω του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr) μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι.

Δ. Τ.