ΤΑΠ ΤοΚ: Υποβλήθηκε πρόταση για νέο κόμβο στην Πλάτσα επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Βυτίνας

Το έργο κατασκευής νέου κυκλοτερή κόμβου στην θέση Πλάτσα, επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Βυτίνας, υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς ένταξη στο ΠΕΠ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της ΤΑΠ ΤοΚ 11 πρόσκλησης.
Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό 470.000 ευρώ, κρίνεται απολύτως αναγκαίο όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, επισημαίνοντας ότι στην πιο πάνω περιοχή καταγράφεται σημαντικός αριθμός τροχαίων.

Δ.Τ. Περιφέρειας