Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α/09.07.2022), συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση της υπ’αρ.134/2022 Τεχνικής Περιγραφής-Τεχνικών Προδιαγραφών για τη μελέτη με τίτλο “Σύνταξη νέων μελετών και επικαιροποίηση υφιστάμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του Δήμου Γορτυνίας” και ανάθεσης εκπόνησης αυτής σε ιδιώτη μελετητή.
2. Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων του Δήμου Γορτυνίας» της Πρόσκλησης με ΚΩΔ. 08/ΕΠΑΝΕΚ/Α.Α. ΟΠΣ 6039 του φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ο.Τ.Α.».
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Κακουραιίκων – Κοκκορά – Αράχοβας –
Κοκκινοράχης».
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Δημητσάνας».
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΔΙΝΟ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ».
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Βαλτεσινίκου».
8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.
9. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης 241,86 € για δαπάνες επέκτασης δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση 5 φωτιστικών σωμάτων) και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ.
10. Ψήφιση πίστωσης 48,37 € για δαπάνες επέκτασης δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση 1 φωτιστικού σώματος) και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ.
11. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης 293,07 € για δαπάνες ηλεκτροδότησης (τοποθέτηση μέτρησης στην Τ.Κ. Νυμφασίας) και ορισμός υπολόγου προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ.
12. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
13. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 13-12-2022 στην εκδίκαση έφεσης που άσκησαν οι Πασσιαλής Κυριάκος, Πασσιαλής Ιωάννης, Πασσιαλής Δημήτριος, Πασσιαλής Ιωάννης κατά Δήμου Γορτυνίας.
14. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Σταύρου Δημάκου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στις 15/02/2023.
15. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Αθανάσιου Τρυφωνόπουλου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Τρίπολης στις 15-11-2022.
16. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου Αθανάσιου Τρυφωνόπουλου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Τρίπολης στις 29-11-2022.
ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΑΝΗ (ΖΑΤΟΥΝΑ)
1. Απόδοση υποτροφιών σε δικαιούχους από το Κληροδότημα Βασιλείου Λαγάνη.