Το 3ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου στη Δημητσάνα

H Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, από κοινού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς), την Κοιν.Σ.Επ. Μαίναλον και άλλους τοπικούς φορείς και πολίτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν στη Δημητσάνα (24-31 Ιουλίου 2022) το 3ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου με ειδική θεματική «Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Θεωρία, Πράξη, Δεοντολογία».

Το 3o Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το 4o Εργαστήριο της Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας που οργανώνεται από την Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας» και άλλους φορείς στα Λαγκάδια Αρκαδίας με αντικείμενο τη διαφύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, καθώς και τη μελέτη, καταγραφή και προβολή της συμβολής και της επίδρασης της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε:
• τελειόφοιτους/ες φοιτητές/ριες, αποφοίτους/ες, μεταπτυχιακούς φοιτητές/-ριες και υποψήφιους/-ες διδάκτορες κοινωνικής ανθρωπολογίας, εθνολογίας, λαογραφίας, πολιτισμικών σπουδών, πολιτιστικής διαχείρισης και συναφών επιστημονικών πεδίων,
• στελέχη πολιτιστικών φορέων και μουσείων νεότερου πολιτισμού,
• στελέχη που διαχειρίζονται θέματα πολιτισμού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
• στελέχη αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών που ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων και παραδόσεων ως πολιτιστικής κληρονομιάς,
• εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης και συντονιστές/-ριες εκπαιδευτικού έργου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα: