Το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων στη Μεγαλόπολη

Ο Εμπορο-βιομηχανικός Σύλλογος Μεγαλόπολης ‘ο Φιλοποίμην’ ενημερώνει τους καταναλωτές για το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων στη Μεγαλόπολη.