Το πρόγραμμα Νοεμβρίου της κινητής μονάδας Κέντρου Κοινότητας στη Γορτυνία

Για τον μήνα Νοέμβριο, η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας θα βρίσκεται στα
Τρόπαια με ωράριο 10:00 – 13:00 τις εξής μέρες:
7,14,21,28 και 30/11
Στο Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα:
 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
 Στέγασης ( ενοικίου)
 Αναπηρικά/ προνοιακά
 Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 Γέννησης.
Επίσης πραγματοποιούνται συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κατόπιν
ραντεβού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας/ραντεβού: 2797360247/248, 2713- 610412, 2713- 610409