Δήμος Τρίπολης

tripoli paulis

 

ΕΔΡΑ: Τρίπολη

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Δημήτρης Παυλής

tripoli paulis

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εθνικής Αντίστασης 43

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30) 2710 222235

E-mail: dimos@tripolis.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.tripolis.gr