Χρήσιμα τηλέφωνα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    27950 31217

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ                                   27950 31223

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ                              27950 31217

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                  2713 601191-2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ           2713 611616-7

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ                27953 60330

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΔΗ.ΚΕ.Γ)                     27970 22700

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ                           27953 60100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ                             27953 60200

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ                        27950 86391

ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ                   27973 60001

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ                       27953 60500

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ                    27950 81237

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ                         27973 60200

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΑ                           27953 60500

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ                                 27913 60200

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΜΕΓ/ΛΗΣ                           27913 60285

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΟΣ                         27913 60207

ΚΕΠ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                          27913 60283

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ                                         2710 230282

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ                        2713 600402

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ                                                  27950 31205

ΤΡΟΠΑΙΩΝ                                                      27970 22210

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                               27910 22222

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ        2713   601700

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ                           27950 31401-2-3

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ                               27970 22701-2-3

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                         27910 22974-5

 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ                                       27970 22000

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ                 27950 22100

ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ                                             27950 43209,43780

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΑ                         27953 60500

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ                                                210 5132834

ΚΤΕΛ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ                                            2710 230140

 

ΜΟΝΕΣ 

Ι. ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ                                       27950 81447

Ι. ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ                                       27950 81385

Ι. ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΒΩΚΑΣ                                        27970 23811

Ι. ΜΟΝΗ ΑΙΜΥΑΛΩΝ                                         27950 31273

Ι. ΜΟΝΗ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ)        27950 82308

Ι. ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ                                         27950 81520

Ι. ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ                                        27950 22337

 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ                                   210 3226632

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                            210 3823014

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

ΕΛ-ΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ                                            27970 23750

ΕΛ-ΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ                                                      27970 22201

ΕΛΤ-ΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ                                                       27950 22233

ΕΛ-ΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ                                                 27950 31234

ΕΛΤ-ΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ                                                  27950 43222

ΕΛ-ΤΑ ΠΑΛΟΥΜΠΑ                                                     27950 32480

ΕΛ-ΤΑ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ                                                   27910 31249