Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου της πυρόπληκτης Νοτιοδυτικής Γορτυνίας

Με ομόφωνες αποφάσεις οι Οικονομικές Επιτροπές του Δήμου Γορτυνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενέκριναν σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για το ανωτέρω έργο προϋπολογισμού 1.500.000 εκατ. Ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΤΑΠΤοΚ
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση βατότητας τριών υφισταμένων οδών εντός
πυροπλήκτων περιοχών του Δήμου Γορτυνίας που έχουν υποστεί βλάβες από τη
διάβρωση λόγω των πυρκαγιών με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των χρηστών.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται βελτιώσεις στους εξής οδικούς άξονες:
1.Η οδός που ενώνει τον οικισμό Λιοδώρα με το Αγιονέρι μήκους 1.814,26μ.
Πρόκειται για υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό, η οποία παρουσιάζει έντονες
φθορές στο οδόστρωμα και προτείνεται η βελτίωση αυτού με την ανακατασκευή
οδοστρώματος και την αναβάθμιση της σήμανσης και ασφάλισης.
2.Η οδός που ενώνει τον οικισμό Λώτη με τον οικισμό Πυρρή μήκους 3.642,10 μ..
Πρόκειται για υφιστάμενη χωμάτινη οδό πλήρως διανοιγμένη, η οποία προβλέπεται
να ασφαλτοστρωθεί και παράλληλα να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση.
3.Η οδός που ενώνει τον οικισμό Χώρα με την περιοχή Δωδεκάμετρο στη συμβολή με
την ΕΟ Τριπόλεως σε 11 τμήματα συνολικού μήκους 2.666,26μ.. Πρόκειται για
υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό, η οποία κατά τμήματα παρουσιάζει έντονες
φθορές και αποσάθρωση της ασφάλτου και τοπικές καθιζήσεις. Προτείνεται η
βελτίωση αυτού με την ανακατασκευή οδοστρώματος και την αναβάθμιση της
σήμανσης και ασφάλισης.
Ο Δήμος Γορτυνίας αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την βελτίωση της κατάστασης σε όλα τα χωριά.
Γ. Παπακωνσταντίνου