ΥΠ.ΕΣ.: Κατανομή 30.000.000 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44850/16.05.2023  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 30.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

Το ποσά για τους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: 20.300,00
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ: 12.800,00
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: 21.400,00
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ:12.900,00
ΤΡΙΠΟΛΗΣ: 135.800,00