ΥΠΕΝ: Διευκρινίσεις και χρηστικές πληροφορίες για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

Διευκρινίσεις και χρηστικές πληροφορίες για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφαρμοστούν από 1ης Ιανουαρίου, την έκτακτη ενίσχυση των ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών, το νέο τιμολόγιο για τους πολύτεκνους και το πρόγραμμα «Απόλλων» για τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ευάλωτων νοικοκυριών δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη μορφή ερωτήσεων / απαντήσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις διευκρινίσεις