ΥΠΕΣ: 10 Τακτική Επιχορήγηση 2023 στους Δήμους – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83391/02.10.2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό , 125.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη (Ι΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2023 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι 229.408,93 €.

Τα ποσά για τους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 156.680,74
ΓΟΡΤΥΝΙΑ: 229.408,93
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: 217.217,83
ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 130.139,58
ΤΡΙΠΟΛΗ: 632.729,23